Rainathon 10km pair finishers
Rainathon 10km pair finishers

Rainathon 10km pair finishers

Rainathon 10km Pair Results

(Results By Sports Timing Solutions)

Top 3 Teams
Rank Bib numbers Names Aggregate Time
1 5115,5116 Vishnu Hota,Abhishek Sharma 01:43:16
2 5219,5220 Priyansh Jain,Manish Jain 02:00:53
3 5203,5204 Yash Pal,Pradeep Thapa 02:04:06